Taksering af skader på kloak, afløb og spildevand

Boddum Consult træder til som taksator ved forsikringsskader på rør og spildevandsledninger, eksempelvis på grund af alder, skadedyr eller skybrud. Vi gennemgår og takserer forsikringsskader, følger op på udbedringen og fører tilsyn.

Boddum Consult har også stor erfaring og ekspertise med arbejdet som mægler og konsulent i forbindelse med uoverensstemmelser i forsikringssager mellem selskaber og forsikringstagere.

Læs mere

Renovering og vedligehold af kloakker og rør

Boddum Consult har mere end ti års erfaring med at udarbejde planer for renovering og vedligehold inden for kloak, afløb og spildevand. Få en kyndig gennemgang og anbefalinger, som sparer mange ressourcer i sidste ende.

Boddum Consult gennemgår blandt andet afløbsinstallationen, skybrudsplaner og rottesikring samt økonomi og levetid for eksempelvis højvandssikringer, pumper og sandfangsbrønde. Godt vedligehold af kloakkerne forebygger skader og sammenbrud.

Læs mere

Ring mig op

Tak, du vil blive ringet op hurtigst muligt.

Det siger vores kunder

Kim Boddum

Om Kim Boddum

Boddum Consult løser komplekse rådgivnings- og konsulentopgaver på kloak- og spildevandsområdet. Kunderne er typisk ejendomsselskaber, forsikringsselskaber og erhvervsvirksomheder.

Kim Boddum er taksator og konsulent på kloakområdet med mere end 15 års erfaring. Han er uddannet kloakmester og har gennem årtier arbejdet med projektstyring, rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med opgaver inden for kloak, afløb og spildevand.

Efter stormen Bodil i december 2013 var Kim Boddum medlem af et udvalg, som evaluerede Stormflodsloven. Ændringerne blev efterfølgende vedtaget af Folketinget.

Om boddum consult