Renovering og vedligehold af kloak og afløb

Boddum Consult har gennem mere end ti år udarbejdet planer for renovering og vedligehold af kloakker og rør i og omkring ejendommen.

Spildevand, afløb og kloakker er skjulte installationer, som i en del tilfælde bliver forbigået, men der er betydelige omkostninger at spare ved komplet renovering og gode vedligeholdsplaner. Boddum Consult rådgiver om planer for at renovere og vedligeholde kloakker og rørledninger. Ejendomsbestyrelser eller administratorer af ejendomme kan få en kyndig gennemgang og anbefalinger, som i sidste ende sparer mange ressourcer.

Vi sikrer, at jeres ejendom ikke tager alvorlig skade som følge af manglende vedligeholdelse. Samtidig skaber vi økonomisk overblik og hjælper jer med at lægge vedligeholdelse af kloak og afløb i sunde økonomiske rammer.

I forbindelse med en forsikringsskade er det særdeles aktuelt at få lagt en plan for den samlede renovering og fremadrettede vedligeholdelse af kloakker og underjordiske rør. Kloakteknisk rådgivning og forebyggende anbefalinger om renovering danner et konkret beslutningsgrundlag.

 

Vedligeholdsplaner og service af spildevandsledninger og rør

Boddum Consult gennemgår blandt andet jeres skybrudsplaner og rottesikring samt økonomi og levetid for eksempelvis installationernes pumper og sandfangsbrønde. Afhængig af jeres behov kan vi fremskrive planer ud i fremtiden og udarbejde vedligeholdsplaner for de næste 20 år, så I får et solidt beslutningsgrundlag.

Gennem Boddum Consult kan I desuden få rådgivning om skybrudssikring, som med klimaændringerne bliver en stadig større risiko for ejendomme.

Pumper og andre bevægelige dele på spildevandsinstallationerne bør serviceres to gange om året. Boddum Consult hjælper med at udarbejde planer for drift, service og vedligehold af kloakkerne og indtænke omkostningerne i ejendommens samlede budget.

 

Renovering af nedslidte kloakinstallationer

Ældre kloakker har større risiko for sammenbrud og skader, og Boddum Consult kan vejlede om renovering af anlæggene. En mulighed er eksempelvis opgravningsfri renovering ved hjælp af såkaldt strømpeforing. Vi hjælper ejendomsbestyrelser og administratorer med at få et overblik over udfordringerne ved et nedslidt afløbsanlæg, og vi prioriterer arbejdsopgaverne i den rækkefølge, som er den håndværksmæssige mest korrekte og samtidig den økonomisk mest fordelagtige.

Vi gennemgår afløbsinstallationerne, så fremtidige omkostninger kan blive lagt ind i budgettet. I fællesskab sikrer vi et godt fundament under jeres ejendom og dermed også for jeres økonomi ved en fornuftig gennemgang og renoveringsplan for kloakinstallationerne.

 

Planer for rottesikring

Rotteangreb skal så vidt muligt forebygges med forsvarlig renovering og ordentligt vedligehold. I henhold til bygningsreglementet fra 2018 har rådgivere et større ansvar, og særligt er vi, som kloakmestre og rådgivere, forpligtede til at holde rotter og skadedyr inde i installationerne. Lidt selvmodsigende er det samtidig tilladt at lægge PVC-rør, som rotterne kan gnave sig igennem.

Boddum Consult udvikler løbende egne løsninger, som optimerer rottesikringen. Eksempelvis har vi udviklet en rottesikring i rustfrit stål, som er velegnet til sikring af nogle af de traditionelle gulvafløb med integreret højvandslukke i plast.

 

TV-inspektion af kloakker og afløb

Boddum Consult er kloakmester og kan sørge for, at der bliver udført TV-inspektion af kloak- og afløbsinstallationer i ejendomme, så vi kan lokalisere og forebygge omkostningstunge skader. Vi udarbejder blandt andet vedligeholdelsesplaner for rensning og kontrol med tagbrønde, vejbrønde og nedløb i trappeskakter.

Med jævnligt vedligehold af rør og spildevandsledninger forebygger I kloaksammenbrud, som kan give store udgifter og risiko for følgeskader.

Boddum Consult stiller høje kvalitetskrav til eget udført arbejde, og vi fører gerne tilsyn med opgaver, som er udført af andre leverandører. Det er din sikkerhed for, at arbejdet udføres efter aftalen og jævnfør den gældende lovgivning på området.

Ring mig op

Tak, du vil blive ringet op hurtigst muligt.