Taksering af forsikringsskader

Boddum Consult takserer forsikringsskader, som er opstået på rør, kloak og spildevandsledninger i større boligejendomme og erhvervsvirksomheder. Skaderne kan være opstået som følge af eksempelvis alder, skadedyr eller skybrud, og det er afgørende at få kompetent skadestaksering.

Med Boddum Consult som taksator får du som forsikringsselskab en kompetent taksering af forsikringsskader inden for kloak og afløbsinstallationer. Boddum Consult har mange års ekspertise inden for kloakområdet og har indgående erfaring som taksator af rør- og spildevandsledninger. Vi samarbejder med en række forsikringsselskaber om takseringen – især på vegne af kunder som ejendomsselskaber og virksomheder.

Kontakt Boddum Consult for taksering af forsikringsskader inden for kloak, rør og afløb.

 

Vi gennemgår forsikringsskaderne og følger op på udbedringen

Boddum Consult sikrer en effektiv og kompetent sagsbehandling og taksering af rørskader og skader på kloakledninger, så din forsikringskunde hurtigt kan blive hjulpet. Vandskader, sammenbrud på ledningerne eller rotteangreb kan være bekostelige og have mange ubehagelige følgevirkninger med skjulte skimmelangreb, fugt og råd i ejendommen.

Med professionel taksering sikrer Boddum Consult, at den skadelidte kunde får en god service, og at ejendommens beboere hurtigt får mulighed for at få udbedret skaderne.

Boddum Consult kan også vurdere strid om ledningsejerskab i forbindelse med forsikringsskader: Hvem har brugsret, hvem er ledningsejer, og hvem har ret til udledningen af spildevand. Vi kan også træde til som mægler og konsulent ved eventuelle uoverensstemmelser i forsikringssager mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren.

Boddum Consult rådgiver desuden fremadrettet om renovering og vedligehold af kloak, afløb og spildevand for at sikre ejendommen mod fremtidige skader

 

Sådan foregår taksering og udbedring af kloak-, rør- og ledningsskader

Ved takseringen besigtiger vi bygningen, rørskaderne og kloakledningerne, gennemgår og takserer forsikringsskaderne og følger op med tilsyn på selve udbedringsarbejdet. Direktør og ejer Kim Boddum har selv arbejdet inden for kloakområdet gennem 15 år og er kloakmester med omfattende erfaring med entreprenørarbejde, projektstyring og rådgivning.

Boddum Consult kommunikerer med dig som forsikringsselskab, blandt andet ved Scale Point.

 

Fugtskader og skimmel

Skimmelsvamp og fugtskader i bygningen opstår ofte som følge af rørskader, kloakskader, oversvømmelse, og det kan være en afgørende omkostning ved forsikringsskaden. Boddum Consult har indgående kendskab til fugt- og skimmelangreb og gennemgår ved takseringen også dette område. Det kan være nødvendigt at handle hurtigt efter vandskaden, så skimmelangrebet ikke når at få fat.

Boddum Consult sørger for at måle fugtniveauet og gennemgår bygningens lag, eksempelvis i væggene, for at taksere forsikringsskaden.

 

Rotteskader og angreb på rør og ledninger

Rotteangreb på rør og kloakker er i stigning på grund af de seneste års milde vintre og større rottebestande og ved det generelle manglende vedligehold af afløbssystemerne, som også giver gode betingelser for rotter. Ved taksering af forsikringsskader som følge af rotter ser Boddum Consult blandt andet på, om rør og ledninger er intakte, om alle riste og afløb er skruet forsvarligt fast, og om der er monteret rottestop.

Boddum Consult rådgiver også om højvandslukker og rottestop – læs mere her

Ring mig op

Tak, du vil blive ringet op hurtigst muligt.