Cases

Læs om nogle af de cases, som Boddum Consult har rådgivet og udarbejdet planer for. Gennem flere år har Boddum Consult været konsulent for både ejendomsselskaber, virksomheder og offentlige instanser.

 

Stevns Fyrcenter – omlægning af spildevandssystemet

Boddum Consult har stået for omlægning af spildevandsafledningen internt på Stevns Fyrcenter. Fyrcenteret er i dag et velbesøgt turistmål på kanten af UNESCO-området Stevns Klint. Hovedparten af bygningerne og kloaknettet blev etableret af forsvarets bygningstjeneste i midten af 1960’erne. Spildevandssystemet var bygget op med afledning til septiktanke, trixtanke, hvor fast materiale bliver holdt tilbage mens vandigt materiale bortledes via overløb i tanken. Dette spildevandsanlæg var udtjent, og en renovering var påkrævet.

Boddum Consult forestod projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for etablering af det nye spildevandssystem internt på fyrcentret. KLAR forsyning etablerede pumpebrønd og pumpeledning, så der var tilledning til det offentlige spildevandssystem.

Bygningskonstruktør Flemming Andersen, Stevns Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning:

»Kim Boddum har en fornuftig og pragmatisk tilgang til projekterne og er helt nede på jorden. Udover at udarbejde udbudsmateriale, har Kim også varetaget rollen som bygherrerådgiver under selve udførslen af projektet. Kims ro og kompetencer gjorde, at byggesagen forløb helt uproblematisk, og der har været et særdeles fint samarbejde mellem bygherre, Boddum Consult og entreprenør Jeg er godt tilfreds med opgavens udførelse og resultatet.«

 

Andelsboligforeningen Kastanjebo – fra kloakprojekt til komplet renovering af gårdmiljøer

Ved Andelsboligforeningen Kastanjebo i Københavns nordvestkvarter har et kloakprojekt udviklet sig til en hel gårdrenovering. Boddum Consult har skrevet udbud og afholdt licitation og står desuden som projektleder og tilsynsførende af arbejdet.

Oprindeligt skulle Boddum Consult forestå en komplet rustfri installation af ejendommens kloaksystem – fra installation af brønde til en nyudviklet rottesikring i alle gulvafløb. Rottesikringen i rustfri stål er udviklet af Boddum Consult.

Projektet for Andelsboligforeningen Kastanjebo udviklede sig imidlertid og omfatter nu også følgende arbejder: Flise- og brolæggerarbejder, cykelstativer med overdækninger, tørrestativer, belysning over indgange og kældernedgange samt nye parklamper i gårdmiljøet samt langs Charlotte Muncks Vej.

Der er etableret en ny kældernedgang til sikringsrum og erhvervslejemål, og der er lagt nye asfaltbelægninger på alle ejendommens interne veje og pladser samt en ny belægning i varegården. På en tilbygning er der udført tagentreprise. Gennem hele forløbet har Boddum Consult arbejdet tæt sammen med andelsboligforeningens bestyrelse og foreningens ejendomsservice, Ejendomme Nord.

AB Kastanjebo ligger ved Bispebjerg Hospital og strækker sig over Charlotte Muncks Vej, Tuborgvej og Tagensvej.

Det siger vores kunder

Ring mig op

Tak, du vil blive ringet op hurtigst muligt.