Om Boddum Consult

Boddum Consult er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed, som løser og fører tilsyn med komplekse opgaver på kloak- og spildevandsområdet.

Kim Boddum er direktør og siden 2015 ejer af Boddum Consult. Han er konsulent på kloakområdet med mere end 30 års samlet erfaring, heraf 15 år inden for kloak. Via Boddum Consult arbejder han som projektleder, tilbudsberegner og med udarbejdelse af renoveringsplaner på afløbsinstallationer på større ejendomme. Alle opgaver udføres, så de følger den gældende lovgivning på området.

Kunderne hos Boddum Consult er ofte forsikringsselskaber på vegne af en skadelidt ejendom eller ejendomsselskaberne selv. I et vist omfang rådgiver Boddum Consult også virksomheder om renovering og vedligehold af spildevand og kloak.

Oprindelig er Kim Boddum uddannet bygnings- og konstruktionssmed (klejnsmed). Han har omfattende praktisk erfaring med teknisk entreprenørarbejde fra tidligere ansættelsesforhold, herunder som byggeleder og selvstændig kabel- og ledningsentreprenør. Han har sidenhen efteruddannet sig som kloakmester, og gennem årtier har han arbejdet med rådgivning og konsulentbistand inden for kloak, afløb og spildevand. Desuden har han fungeret som håndværkstaksator for forskellige forsikringsselskaber i forbindelse med forsikringsskader på kloak, rør og afløb.

Boddum Consult vejleder desuden om og udfører projekthjælp ved forsikringsskader, der er opstået på ejendomme i forbindelse med skybrud og stormflod. Kim Boddum har blandt været tilknyttet stormflodsarbejdet ved Jyllinge Nordmark. Han er tidligere medlem af evalueringsrådgivningsudvalget under Stormflodsrådet.

Ring mig op

Tak, du vil blive ringet op hurtigst muligt.