Skybrudssikring

Skybrud kan give betydelige oversvømmelser med store vandskader til følge. I stigende grad er skybrud ved at blive et samfundsproblem, som kan kræve politiske indgreb. Hos Boddum Consult vejleder vi om og udfører projekthjælp ved ejendomsskader, der er opstået i forbindelse med skybrud. Vi leverer også rådgivning og konsulentbistand til ejendomsbestyrelser, administratorer og forsikringsselskaber for at forebygge skader og fremtidssikre jeres kloakinstallationer.

Desuden arbejder Boddum Consult som taksator af forsikringsskader på kloak og rør.

Når vi gennemgår og takserer de skader, der er opstået, gennemgår vi ejendommen og kommer med en vurdering af, hvad der skal til for at fremtidssikre den.

 

Opdatering af eksisterende afløb og kloakker

Vand i kælderen er allerede et jævnligt problem for mange ejendomme, og udfordringen vil stige med intensiteten af skybrud i fremtiden. Det er nødvendigt at beskytte bygninger mod hyppige skybrud, og et afgørende område er ordentlige afløb, som kan aftage de store regnmængder.

Ældre afløbsanlæg er konstrueret i en tid med mindre regn og færre skybrud. I kan skybrudssikre ejendommen ved at få en gennemgang af jeres kloakinstallationer og eventuelt få udbygget anlæggene til nutidens behov. Boddum Consult gennemgår installationerne sammen med jer og udarbejder en plan og budget for fremtidige omkostninger.

Med en skybrudsplan for kloakinstallationerne sikrer vi fundamentet under jeres ejendom og dermed også under jeres økonomi.

 

Klimasikring og klimaforandringer

Boddum Consult hjælper ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer med at udarbejde klimasikring og skybrudsplaner. En del ejendomme er imidlertid placeret risikabelt i forhold til skybrud og stormflod, og dette vil give mange ejendomme vanskeligheder i fremtiden.

I fremtiden vil det formentlig blive nødvendigt at skybrudssikre allerede i forbindelse med nyudstykninger, hvor der vil blive minimumshøjder på sokkelhøjder.

Kim Boddum, som er direktør og ejer af Boddum Consult, har deltaget i evalueringen af stormflodsloven under Stormflodsrådet.

Kim Boddum er uddannet kloakmester med mere end 15 års erfaring med projektstyring, rådgivning og konsulentbistand.

Ring mig op

Tak, du vil blive ringet op hurtigst muligt.